Kopernik Kitap

"Türkiye'nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Bir İrfan Mektebi Celvetiyye

Hasan Kâmil Yılmaz

Bu Kitabı Paylaşın:

Kitap Bilgisi

Anadolu’nun İslâmlaşma ve aydınlanma sürecinin kahramanları gönül erleri denilen ârifler ve sûfîlerdir. Bu süreç kendilerine vatan edinmek üzere Anadolu’yu hedef gösteren Ahmed Yesevî müridleri ve Alperenler ile başladı. XIII. yüzyılda Doğudan; Orta Asya’dan gelen Mevlânâ ve Hacı Bektaş Velî, Batıdan; Endülüs’ten gelen İbn Arabî ve Anadolu’dan yetişen Sadreddin Konevî ve Yûnus ile en büyük temsilcilerini yetiştirdi. Azîz Mahmûd Hüdâyî bu çizgide, XVI. yüzyılda Anadolu’nun bağrından çıkmış bir mânâ ve gönül eridir.

Azîz Mahmûd Hüdâyî, Celvetilik’in kurucusu kabul edilir. Azîz Mahmûd Hüdâyî, medreseden yetişen ilim adamı ve kadılık vasıflarına da haiz bir irfân ehli olarak Celvetilik’in şer’î çizgilere bağlı kalmasına özen göstermiştir. Hüdâyî hassas bir dönemde devlet, toplum ve halk üzerinde etkin bir irfân anlayışı geliştirdi. Bir irfan mektebi olan Celvetilik; İstanbul, Bursa, İzmir, Aksaray ve Balıkesir gibi Anadolu şehir ve kasabalarına, Bosna, Rumeli bölgesi ve Balkanlar’a, Arap toprakları olan Suriye, Mısır ve Cezayir tarafına yayıldı.

Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın Celvetilik konusundaki bu titiz çalışması tasavvuf tarihi alanında çalışan akademisyenlere önemli bir kaynak eser olma özelliği taşıyor.

Basım Dili: Türkçe
Basım Tarihi: 1.Baskı, Mayıs 2018
Sayfa Sayısı: 100
ISBN: 978-975-2439-63-4
Basım Yeri: İstanbul / Türkiye
Kategori: İnceleme Araştırma

Yeni Çıkan Kitaplarımız