Kopernik Kitap

"Türkiye'nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Hicaz Yahudileri

Mustafa Baş

Bu Kitabı Paylaşın:

Kitap Bilgisi

Hicaz bölgesi İslami kaynaklara göre Cennet’ten sonra Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzündeki hayatlarını birleştirdikleri coğrafya olması itibarıyla insanlık tarihi açısından önem arz eder. Bu bölge aynı zamanda Kur’an’da referans yapılan Güney Arabistan’dan Kuzeye gerçekleştirilen yaz kış seferlerinin uğrak noktası olmasının yanında, Mekke ve Medine gibi önemli dinî merkezleri de içine alır. Hicaz bölgesindeki Yahudilerin varlığı binlerce yıl önce gerçekleşen Babil Sürgünü'ne kadar geri gider. Doğu Romalıların Kudüs’teki Mabedi yağmaladıktan sonra da çok sayıda Yahudi sığınmak için bu bölgeyi tercih etmiştir. Yahudiler kültür ve geleneklerini İslam öncesi Arabistan’ın sosyal ve dinsel yapısıyla bütünleştirerek oldukça dinamik bir diaspora örneği sergilemiş, sanattan siyasete,  ticaretten ziraate Arap toplumunun her kademesinde dinamik bir topluluk olmayı başarmışlardır. Arap isimlerini kullanmaktan ve Arapçayı konuşmaktan çekinmeyen bu grup, Yahudi kimliğine dayalı topluma mensubiyete varoluşsal önem atfetmişlerdir. Bu çalışma Hicaz bölgesinin tarihi, siyasi ve sosyal yapısı, Yahudiliğin Hicaz’da yayıldığı yerler, dinî uygulamaları, Yahudiler ile Araplar arasındaki ilişkileri incelemektedir.

Basım Dili: Türkçe
Basım Tarihi: 1. Baskı, Aralık 2019
Sayfa Sayısı: 292
ISBN: 978-605-69662-4-8
Basım Yeri: İstanbul / Türkiye
Kategori: Tarih

Yeni Çıkan Kitaplarımız