Kopernik Kitap

"Türkiye'nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Selçuknâme

Ayşe Gül Fidan

Zahîrü’d-Din Nîşâbûrî

Bu Kitabı Paylaşın:

Kitap Bilgisi

Büyük Selçuklu ve Irak Selçuklu Devletleri tarihinin ana kaynaklarından biri olarak bilinen ve Hâce İmâm Zahîru’d-Dîn Nîşâbûrî tarafından 1177–1186 tarihleri arasında kaleme alındığı düşünülen Selçuknâme adlı eser, bu çalışmayla ilk kez Türkçeye tercüme edilmiştir.

Hâce İmâm Zahîru’d-Dîn Nîşâbûrî, Selçuknâme’yi, Irak Selçuklu Devleti Sultanı III. Tuğrul adına kaleme almıştır. Eser, Büyük Selçuklu ve Irak Selçuklu Devletlerinin siyasî, sosyal ve kültürel olaylarına dair önemli bilgiler vermektedir. Bilinen ilk Selçuknâme olması ise çalışmayı daha da değerli kılmaktadır.

Bu kitapta ayrıca eserin yazarı, eser, eserin yazılışı, içeriği, nüshası, dil ve üslup özellikleri ile edebî sanatları detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilmiştir.

Basım Dili: Türkçe
Basım Tarihi: 1.Baskı, Kasım 2018
Sayfa Sayısı: 176
ISBN: 978-605-81098-0-3
Basım Yeri: İstanbul / Türkiye
Kategori: Tarih

Yeni Çıkan Kitaplarımız