Kopernik Kitap

"Türkiye'nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Ersin Balcı

Yazar Hakkında

1965 yılında doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Abdülkadir es-Sufi’nin Muhammedî Yol kitabını ve aynı yazarın Abdülkadir el-Murabıt adını kullanarak kaleme aldığı Diyalektiğin Sonu kitabını Türkçe’ye çevirdi. Muhyiddin İbn Arabî’nin Fusûs el-Hikem adlı kitabını Türkçeleştirdi. Niyazi-i Mısrî’nin şiirlerinden İngilizce’ye çevirdiği şiirleri The Architect of Love adıyla ve Yunus Emre’den yine İngilizce’ye çevirdiği şiirleri Journey to the Beloved adıyla kitaplaştırdı. Ersin Balcı’nın öte yandan İlerlemenin Öteki Yüzü adlı bir çalışması da bulunuyor.

Yeni Çıkan Kitaplarımız