Kopernik Kitap

"Türkiye'nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Mehmet Erdoğan

Yazar Hakkında

19 Şubat 1961’de Ortaköy-Güneysu-Rize’de doğdu. 1980’de Rize İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Yüksek tahsilini 1992’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı. Yüksek tahsili sırasında 1990-1993 yıllarında Dergâh Yayınlarının Ankara bürosunda çalıştı. Ardından 1993’te “musahhih” olarak Türkiye Diyanet Vakfına girdi. Vakıfta 2012’de Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve 2015’te müşavirlik görevlerine getirildi. Bir taraftan da 2003-2017 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem hizmetlerinde Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. 2018 yılında emekliye ayrıldı. Hâlen Kopernik Kitap’ta editörlük ve danışmanlık yapmaktadır.


18 Temmuz 1981’den beri çeşitli dergi ve gazetelerde şiir ve yazıları yayımlanan Mehmet Erdoğan, şiirlerini Örtüye Bürünen Sözler (1993), İkindi Vezninde Gelişler (1999) ve Aşk Diye Diye / Toplu Şiirler (2014); edebiyata dair yazdığı deneme-eleştiri türündeki yazılarını Sübjektif Yazılar (1997), Şiirin Eşiğinde (2004) ve Eleştiri Denemeleri (2014); düşünce yazılarını da Kendine Yolculuk / Gençlerle Söyleşi (2003) adlı kitaplarında topladı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eleştirisini incelediği çalışması Bir Eleştirmen Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar (2009) adıyla yayımlandı ve aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği Edebî Tenkit Ödülüne lâyık görüldü. Türkiye’de meydana gelen önemli siyasî / tarihî olaylar ve gelişmeler hakkında 1996’da tutmaya başladığı notların birinci cildi ise Siyasî Hafıza / Eski Türkiye’den Yeni Türkiye’ye (1996-2016) (2017) adıyla kitaplaştırıldı.


Yazar, modern Türk şiirinin birikimlerini değerlendiren eleştiri yazılarıyla yazarlığını sürdürmektedir. Ayrıca kültür hayatı ve dinî düşünce konularında makaleler yazmaya ve “siyasî hafıza” notlarını tutmaya devam etmektedir.

Yeni Çıkan Kitaplarımız